Foundation Guillaume

ETT STEG NÄRMRE

Foundation Guillaume är en underorganisation till Intercoiffure. Organisationens mål är att fostra unga frisörer på ett internationellt plan. Att ta den unga generationen ett steg närmare Intercoiffurefamiljen. Att få juniorerna att bli delaktiga i kulturen och känna gemenskapen i Intercoiffure och visa vägen till att en dag själva bli värdiga medlemmar i Intercoiffure.

Dessa unga ”Juniorer” är inbjudna till att bli medlemmar i Foundation Guillaume medan dom är anställda av en Intercoiffuresalong och ännu inte kan bli fullvärdiga medlemmar av Intercoiffure. Det finns bara en regel: att dom har en stor Passion för frisör yrket, skönhet och internationellt samarbete.