”Att lära för Livet”

Education for Life

Intercoiffure Mondial är en världsomspännande organisation som både vill och har möjlighet att göra en insats för fattiga och utsatta ungdomar.

Det liv vi Intercoiffuremedlemmar lever står i skarp kontrast till hur merparten av jordens befolkning lever. Därför vill vi göra en insats för de människor vars vardag inte är en självklarhet och fylld av möjligheter.

Education for Life = ”Att lära för livet” är ett projekt som vi alla med stolthet och glädje kan hjälpas åt att utveckla och föra vidare. Förutom finansiellt stöd är utbildning det område vi valt att engagera oss i för att ge hjälp till självhjälp.

2004 gick startskottet för ett utbildningsprojekt i Intercoiffures regi. Genom donationer från medlemmar och support från samarbetspartners har sex stycken frisörskolor startats för fattiga och utsatta ungdomar i Brasilien, Rumänien, Bosnien och Sydafrika. Och fler skolor är på gång.

Våra svenska intercoiffuremedlemmar Anna-Karin Eriksson och Jonas Rönnholm besökte i september 2012 Education for Life-skolan i Bosnien. Under sitt besök undervisade de elever som var både intresserade och engagerade. Målsättningen är att kontinuerligt besöka alla Education for life-skolorna för att undervisa och entusiasmera eleverna. Intercoiffuremedlemmar stödjer Education for Life på olika sätt. Intercoiffuremedlemmen Gunilla Olsson har t.ex. tillsammans med sin salongs team, Creative Zone, gjort en frisyrbok som säljs till frisörer över hela världen. Hela vinsten går oavkortat till Education for Life.

Självklart krävs det ekonomiska resurser att driva ett sådant här projekt. Intercoiffure Mondial belastar inte organisationens budget för detta ändamål, utan projektet drivs uteslutande med hjälp av donationer från medlemmar. För att försäkra oss om minimala kostnader för administration etc., då vi vill att alla donationer ska gå till projektet, har ett donationskonto upprättats i Schweiz.

Vi fick en fantastisk start under ”Hair Brasil 2004” då SEK 70 000 samlades in till ”Casa do Menor”. Den officiella starten för projektet var vår världskongress i Tokyo 2004. I slutet av 2004 var de insamlade donationena uppe i SEK 270 000 för att tre år senare närma sig hela SEK 700 000! Under 2012 samlade Intercoiffure Sverige in SEK 100 000 som överlämnades på världskongressen i Rom samma år.